Latvieši. Ģipsis, krāsa Koala lācis - latvietis. Rudens. Ūdensizturīgs saplāksnis, krāsa Gaisa grābslis. Dēļi, krāsa, metāla metinājums Malduguns. Sanagloti dēļi, krāsa

Šīs galerijas darbi tapuši Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā - no 2000. līdz 2002. gadam